Agenda

De Adviesraad Sociaal Domein Krimpen vergadert 10 keer per jaar. Het vergaderschema treft u op deze pagina aan. De agenda wordt in de week voor de vergadering opgenomen in de Gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek. Aanvang van de vergadering is 19.45 uur.

Kijk hier voor de eerstkomende bijeenkomsten en de agenda. 

Adviesraad Sociaal Domein Vergaderschema 2022

Afbeelding-001.jpg