Uitgebrachte adviezen WMO

2020

Proefproces abonnementstarief   16 december 2020

Ongevraagd Advies bij verlenging verordening beschermd wonen        18 november 2020

Advies aanpak verwarde personen 11 maart 2020

2019

Actieprogramma personen met verward gedrag (DEF)

12 december 2019

Collegevoorstel actieprogramma aanpak personen met verward gedrag

Advies klanttevredenheidsonderzoek    19 november 2020

Advies inzake voorzieningenfonds 14 oktober 2020

reactie gemeente inzake voorzieningenfonds 29 oktober 2020

Actieprogramma aanpak personen met verward gedrag inclusief Wet verplichte GGZ

Verslag bezoek Zellingen

16 januari 2019