Jeugdwet

Jeugdwet

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken met een nieuwe wet: de Jeugdwet.

 

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet. Gemeenten moeten zorgen voor de zorg en hulpverlening voor jongeren. Zij moeten dit goed combineren met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Als kinderen jonger zijn dan 18 jaar, krijgen zij hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet. En niet vanuit de WMO en de Participatiewet.

photo-1573496774379-b930dba17d8b.jpeg

Voor wie?

Onder de nieuwe Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien.Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking.Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat regelt de Jeugdwet?

De Jeugdwet regelt:

  • begeleiding

  • kortdurend verblijf (logeren)

  • verblijf in een instelling

  • persoonlijke verzorging

  • verpleging

  • behandeling.

Kinderen hebben vaak meerdere vormen van ondersteuning nodig.

Wijkteams

In Krimpen aan den IJssel kennen we een Sociaal Wijkteam. De mensen van dit Sociaal Wijkteam letten op problemen bij de jeugd in de gemeente. Zij gaan met de kinderen en hun gezinnen in gesprek. Zij helpen bij lichte problemen. Ook sturen zij hen door naar specialistische hulp of ondersteuning. Dit zijn mensen die heel veel weten over bijzondere hulp en ondersteuning.

In het wijkteam zitten deskundige mensen. Mensen die veel weten over jeugdigen en mensen met een verstandelijke beperking.
Je kunt ook ondersteuning en begeleiding krijgen als je een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medische specialist hebt.

PGB en ZiN
Je kunt zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet krijgen met een persoonsgebonden budget (PGB) of met Zorg in Natura (Zin).

Krimpen-aan-den-IJssel-13-07-2013-042.jp

Na 18 jaar

Worden jeugdigen 18 jaar, dan krijgen zij geen zorg meer vanuit de Jeugdwet. De zorg wordt dan overgenomen door  de Wmo, de Participatiewet, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.