Overig

Soms adviseert de adviesraad over zaken die wel raken aan het sociaal domein, maar niet direct vallen onder de WMO, Participatiewet of Jeugdwet. 

Copyright © 2020 Adviesraad Krimpen aan den IJssel | All Rights Reserved