Participatiewet

Participatiewet

Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan kun je te maken krijgen met een nieuwe wet, de Participatiewet. ‘Participatie’ betekent meedoen in de samenleving. Met de Participatiewet wil de regering er voor zorgen dat iedereen gewoon meedoet in de samenleving. Ook als het om werk gaat (arbeidsparticipatie).
Heb je een beperking en kun je moeilijk werk vinden?
Dan kun je een uitkering krijgen. Dit is geld waar je recht op hebt als je door je ziekte of beperking niet of maar voor een deel kunt werken.

gezondheidscentrum-krimpen-3.jpeg

Participatiewet vanaf 2015
De nieuwe Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking. Ben je niet volledig en voor langere tijd arbeidsongeschikt? Kun je, eventueel met ondersteuning, werken bij een ‘gewone’ werkgever.
Dan kun je ondersteuning krijgen vanuit de Participatiewet. Je krijgt dan 70 procent van het wettelijk minimumloon.
Je uitkering kan lager zijn omdat je:

  • samen woont met iemand of met anderen die een inkomen hebben (salaris verdienen)

  • je in een koophuis woont

  • je veel geld op je spaarrekening hebt.

 

De gemeente ondersteunt je bij het vinden van werk. Ook kunnen zij geld uit de Participatiewet gebruiken om je te helpen een baan te krijgen. Bijvoorbeeld job coach (iemand die je begeleiding geeft bij werk), werkplekaanpassing of scholing.

Extra banen

Werkgevers en de overheid hebben een afspraak gemaakt. Zij moeten samen zorgen voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die banen moeten er in 2026 zijn. Werkgevers en overheid moeten zich wel aan deze afspraak houden. Houden de werkgevers en de overheid zich niet aan de afspraken? Dan krijgen zij een boete. Met deze afspraken hebben mensen met een arbeidsbeperking meer kans op een baan.

Meepraten over arbeidsparticipatie in de gemeente

Met deze Participatiewet gaan gemeenten meer beslissingen nemen over mensen met een arbeidsbeperking. Via gemeenten en UWV kun je medezeggenschap en inspraak hebben over werk. De Adviesraad Sociaal Domein komt ook op voor de belangen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.