top of page

Samenstelling

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) bestaat uit 13 leden die met elkaar de Krimpense samenleving breed vertegenwoordigen. Leden zijn vrijwilligers die ervaringsdeskundige zijn op een van de gebieden van het Sociaal Domein (WMO, Participatiewet, Jeugdwet) of vrijwilligers die deelnemen namens een belangenorganisatie (Seniorenplatform, NPV, Kerken, Ouderenbonden, mantelzorg).

Leden van de ASD zijn lid van minimaal 1 werkgroep (WMO, Particpatiewet, Jeugdwet). Werkgroepen stellen jaarlijks een eigen agenda op en informeren de overige leden tijdens de maandelijkse vergaderingen. Indien een actie leidt tot een advies, wordt dit advies door de gehele adviesraad besproken en ondersteund.

bottom of page