Solliciteren

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Als dat het geval is vindt u hieronder de vacaturetekst. Daarin staat wat voor een persoon we zoeken voor welke gebied(en).

De sollicitatieprocedure

Na ontvangst van uw sollicitatiebrief volgt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Het gesprek vindt plaats met de voorzitter en 1 of 2 leden van de ASD. Bij gebleken geschiktheid draagt de voorzitter het nieuwe lid ter benoeming voor aan het College van Burgemeesters en Wethouders. Het College van Burgemeesters en Wethouders benoemt het nieuwe lid voor een periode van 3 jaar. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met een tweede periode van 3 jaar.

Leden van de ASD vergaderen tien keer per jaar. Daarnaast komen de verschillende werkgroepen buiten de vergaderingen om regelmatig bij elkaar en zijn leden aanwezig bij commissievergaderingen en besluitvormende vergaderingen van de gemeente. Leden ontvangen een (belastingvrije) vrijwilligersvergoeding.

Afbeelding-001.jpg