Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein Krimpen vergadert 10 keer per jaar. De agenda wordt in de week voor de vergadering opgenomen in de Gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek.

De vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat iedereen die de vergadering wil bijwonen van harte welkom is. Als u iets te vragen hebt, dan is er gelegenheid bij de rondvraag op de vergadering. Maar u kunt ook voorafgaande aan de vergadering overleggen met de secretaris of diens vervanger.

De agenda en locatie voor de vergaderingen worden in de week voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd in  'Het Kompas' en zijn tevens terug te vinden op deze website.

Nieuwe_raadhuis.jpg