De Adviesraad kent de volgende werkgroepen:

Werkgroep Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning omvat onder andere:
Huishoudelijke hulp, dagbesteding, huiselijk geweld, PGB’s.
Samenstelling: Nico Bakker, Johan van der Ham, Henk Leertouwer, Anja Mastenbroek en Christa ter Woort.
De werkgroep overlegt periodiek met wethouder Hugo van der Wal.

 

Werkgroep Jeugd
De Jeugdwet gaat over Jeugdhulp en jeugdzorg, Jeugd-GGZ, kindermishandeling, PGB’s.
Samenstelling: Mathieu Baltissen, Kiek Broekman en Koos Oosterwaal. 

 

Werkgroep Participatiewet
De Participatiewet betreft Uitvoering Werk en Inkomen, voorzieningenfonds. Ook inburgering komt hier aan de orde.
De werkgroep voert eens in de zes weken (met uitzondering van de zomerperiode) overleg met wethouder Anthon Timm en diens beleidsmedewerker.
Samenstelling: Sylvia Duchatteau, Anja Mastenbroek, Jan Stam, Herman  Veenema.

 

Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek
Samenstelling: Mathieu Baltissen en Christa ter Woort.

 

Werkgroep Profilering en Communicatie Adviesraad
Samenstelling: Kiek Broekman, Philip Coté, José Tuerlings en Herman Veenema.
Margriet Clement, lid van de Adviesraad tot eind 2021, heeft zich bereid verklaard het onderhoud van de website te verzorgen.  

 

Vertegenwoordiger in Koepel van Adviesraden
Anja Mastenbroek en Kiek Broekman.

 

De voorzitter en secretaris overleggen enkele keren per jaar met de beide wethouders met portefeuilles in het sociaal domein en de directeur Sociaal Domein.

Voorzitter en secretaris participeren namens de Adviesraad in het Overleg Adviesraden Sociaal domein van de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Zuidplas, Capelle aan den IJssel. 
De Adviesraad is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.