top of page

WMO

Uitleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Het gaat over de zorg en ondersteuning die mensen krijgen die zelfstandig wonen. Of die nog bij hun ouders wonen en ambulante begeleiding nodig hebben en soms naar een dagcentrum gaan. Ook het logeren hoort hier bij. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt er voor dat je zelfstandig kunt blijven wonen.
Dat je gewoon mee kunt doen in de maatschappij.
En dat je de hulp en ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

 

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe WMO. Deze nieuwe wet moet er nog meer voor zorgen dat mensen gewoon mee kunnen doen. De WMO is voor mensen vanaf 18 jaar.

SAM_01561.jpg

Hoe werkt de WMO?
De gemeente Krimpen aan den IJssel voert de WMO uit. De gemeente zal je helpen als je voelt dat je niet mee kunt doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld:

 • omdat je door je beperking dingen niet goed begrijpt

 • omdat je moeilijk contact maakt met mensen

 • omdat je hulp nodig hebt bij het huishouden

 • omdat je hulp nodig hebt bij het reizen.

Heb je ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Dan kun je met je ondersteuningsvraag naar de KrimpenWijzer. Dit loket vindt je in het Gezondheidscentrum.

Het gesprek

Je hebt dan een gesprek met iemand van KrimpenWijzer
Hij kijkt samen met jou naar:
wat je ondersteuningsvraag precies is

 • wat je er zelf aan kunt doen om de vraag op te lossen

 • wat familieleden, buren of andere mensen kunnen doen voor jou

 • of er vrijwilligers of mantelzorgers zijn die je kunnen helpen

 • of er algemene, collectieve of maatwerkvoorzieningen zijn, die jou ondersteuning kunnen geven.

Algemene voorzieningen zijn door iedereen te gebruiken. Bijvoorbeeld openbaar vervoer, buurthuizen, klussendiensten, maaltijdenservice, boodschappenservice
Collectieve voorzieningen zijn er speciaal voor mensen met beperkingen. Je deelt de voorzieningen wel met andere mensen met een beperking. Bijvoorbeeld de regiotaxi, de rolstoeltaxi-bus of ‘tafeltje dekje’.
Een ‘maatwerkvoorziening’ is iets nieuws in de WMO. Een maatwerkvoorziening wordt speciaal voor jou gemaakt of geregeld. Dat gebeurt pas als je het zelf niet kunt. En als er geen familieleden zijn die ondersteuning kunnen bieden. Een maatwerkvoorziening kan er ook per persoon anders uitzien. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassing of een rolstoel.

Krijg je een maatwerkvoorziening, dan moet je een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van wat je zelf al aan geld krijgt en hebt. In het gesprek gaat het ook over de volgende dingen:

 • hoe je de ondersteuning kunt betalen – met een persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in Natura (ZiN)

 • hoe het gaat op je werk en of je wel genoeg geld hebt om te leven

 • of je mantelzorger goede ondersteuning krijgt.

Krimpen-aan-den-IJssel-13-07-2013-042.jp
Krimpen-aan-den-IJssel-13-07-2013-063.jp

Cliëntondersteuning

Heb je het gesprek met de gemeente? Dan kun je altijd vragen of er een cliënt-ondersteuner bij kan zijn. Dit is iemand die jou helpt bij het gesprek. Bijvoorbeeld iemand van MEE, een familielid of een vrijwilliger die je goed kent. Je kunt het gesprek ook voorbereiden met deze persoon.

bottom of page